Haugenstoga

Haugenstoga er et hytteprosjekt for fam. Haugen. Vinteren 2011 kjøpte vi tomt på Hovdeli hyttefelt på Rauland, et område som vi kjenner til fra tidligere da vi leide en NAF hytte der. Hyttefeltet ligger sentralt til, ca. 4 km. fra Krossen og 5 km. til Vierli. Hyttetomta ligger ca. 700 m fra hovedvegen. Feltet er avgrenset med en mobiltelefonstyrt bom. Etter vår oppfatning er Hovdeli et av de flotteste hyttefeltene på Rauland. Hyttene ligger fint oppover lia med relativt mye natur rundt hyttene.

Header_imageHaugenstoga-sor.png

Hovdeli ligger vestvendt med gode solforhold. Hyttefeltet ligger på omtrent 800 moh. Lia består av berg, knauser med en blanding av grass, lyng og spredte furutrær innimellom. Sør for feltet er det relativt store myrområder. Bare 1 km sør ligger det et koselig vann som heter Langetjønn.

Både sommer og vinter er det gode turmuligheter rett utenfor hytteveggen – også om det blåser en del i området forøvrig. Hovdeli er på grunn av furutrærne vesentlig mer beskyttet enn f.eks. Vierli.

Vi har tegnet hytta selv. Byggeteknikken som benyttes er stavlaft, en tradisjonell byggeteknikk mye brukt i Telemark. Stavkirkene ble bygget på denne måten. Hytta bygges med en kraftig ramme med staver (stolper) som bærer hytta. Mellom stavene bygges veggen opp som en tradisjonell reisverkshytte med utvendig panel og god plass til isolasjon. Bunnstokk, toppstokk og stavene er synlige, Stavene er som oftest mer eller mindre utsmykket. Stavlaft har et tydelig særpreg samtidig som hytta kan tilpasses moderne krav til komfort.

Hytta er dimensjonert ut fra ønsket om at hvert av de 3 barna, som begynner å bli store, skal ha sitt eget soverom med plass til 3 soveplasser. Det er også 2 oppholdsrom i hytta, slik at det skal være mulig å samle hele storfamilien over lang tid, som vinterferie og påske.

Utvendig er hytta utformet slik at det skal være mulig å lage gode uteplasser for alle tider på dagen. I tillegg til hytta settes det opp en kald utebod i samme stil med plass til ved, hageredskaper, ski osv.

Tomta grenser til friområde på 3 sider, vest, sør og øst.  I følge reguleringsplanen er det en mulighet for at det bygges vei på østsiden og et matetrekk til Holtardalen på sørsiden, sannsynligheten er ikke spesielt stor fordi lønnsomheten i et slikt prosjekt anses å være dårlig.